Přeskočit na obsah

Partner MSK

Informace o projektu:
Moravskoslezský kraj poskytl dotaci ve výši 50 000 Kč na projekt s názvem „Podpora mistrovským šermířům“, který byl určen na finanční pomoc mladým talentovaným šermířům na dovybavení výzbrojí a výstrojí -certifikované čepele, elektrické vesty, šermířské kalhoty, masky a blůzy, tak, aby se mohli zúčastnit evropských pohárů a z nich se případně nominovat na mistrovství Evropy kadetů, popřípadě mistrovství světa kadetů.

Tisková zpráva ze dne 28. 2. 2024

Účast našich fleretistů na kadetském mistrovství Evropy v italské Neapoli. Naši dva klubový šermíři, Max Kavecký a Lukáš Ptáčník, se zúčastnili soutěže jednotlivců a soutěže týmů. Bohužel loňský úspěch v týmové soutěži se neopakoval a tým se umístil na 12. místě z 19 týmů. V soutěži jednotlivců si chlapci ani nepohoršili a ani nezlepšili a umístili se 27. místě Max Kavecký a na 70. místě Lukáš Ptáčník. Touto cestou chceme poděkovat Moravskoslezskému kraji za to, že dva členy tohoto týmu dovybavili šermířským materiálem potřebným pro reprezentaci.

Informace o projektu:
Moravskoslezský kraj a Moravskoslezská krajská organizace ČUS uzavřeli dne 27. 1. 2023
Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 35,5 mil. Kč, jejímž účelem je realizace
sportovních projektů v rámci programu – „Podpora sportu v Moravskoslezském kraji – Sport
MSK 2023 – TJ/SK“.
Našemu klubu Šerm Ostrava byla poskytnuta dotace ve výši 34 300 Kč na celoroční provoz
a činnost klubu.