Členské příspěvky

Platba za druhé pololetí daného roku musí být uhrazena do 12 září daného roku. Nezávodníci/začátečníci 1200 Kč, závodníci 1450 Kč (zahrnuje registraci pro ČŠS)

Platba za první pololetí daného roku musí být uhrazena do konce února daného roku ve výši 1200 Kč.

Bankovní spojení viz č.ú. 255522118/ 0300, banka : ČSOB. Do poznámky uveďte jméno dítěte.