Moravskoslezský kraj

Z projektu Podpora sportu v Moravskoslezském kraji 2020 – TJ/SK a činnosti a rozvoje Servisních center sportu působících v rámci ČUS na území Moravskoslezského kraje č. 055/OV/2020

Konkrétní projekt: Celoroční podpora činnosti v Šermu Ostrava

Cílem projektu je podpora co nejširší základny u dětí a mládeže, která nám pomůže navázat na naše předchozí úspěchy a vyplnit jejich volnočasové aktivity a tímto snížit rizika jejich kontaktu s alkoholem, drogami atd. Dílčím cílem je zajištění běžného chodu našeho klubu.

Hlavním cílem projektu je udržitelnost počtu tréninkových hodin a také nábor vyššího počtu začátečníků. Většina závodníků, kteří našemu klubu přinášeli mládežnické mistrovské tituly, postoupili již do juniorské či popř. do seniorské kategorie a nyní je třeba zaměřit se na ty nejmenší.
Záměrem projektu je umožnit většímu počtu malých dětí individuální tréninky s trenéry. V minulosti jsme zvýšili počty tréninkových hodin a přijali vyšší počet začátečníků, ale pro šermířský růst je potřeba speciální šermířský trénink (tzv. škola). To znamená, že na tréninkové jednotce je potřeba více trenérů. Jeden, který vede všeobecnou přípravu, a pak další trenéři, kteří provádějí šermířské školy. Chtěli bychom zvýšit počet trenérů na tréninkovou jednotku a ohodnotit je na základě DPP.