Ostrava

„Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy“

Celoroční podpora činnosti SK Šerm Ostrava

Cíl projektu

Cílem projektu je udržení počtu tréninkových hodin a také přijetí vyššího počtu začátečníků. Většina závodníků, kteří našemu klubu přinášeli mládežnické mistrovské tituly, postoupila již do juniorské kategorie a nyní je třeba zaměřit se na ty nejmenší.

Popis projektu

Záměrem projektu je umožnit většímu počtu malých dětí individuální tréninky s trenéry.
V minulosti jsme zvýšili počty tréninkových hodin a přijali vyšší počet začátečníků, ale pro šermířský růst je potřeba speciální šermířský trénink (škola). To znamená, že na tréninkové jednotce musí být více trenérů. Jeden, který vede všeobecnou přípravu, a pak další trenéři, kteří provádějí šermířské školy. Chtěli bychom zvýšit počet trenérů na tréninkovou jednotku, ohodnotit je na základě DPP.

Dalším nezbytným cílem tohoto projektu je obnova 20 navijáků a světelné signalizace v tělocvičně na ZŠ Ukrajinská 1533. Jsou to speciální bezpečné navijáky, které nenarušují prostor a ničím neohrožují děti v tělocvičně. V tomto roce bude nutná výměna minimálně 6 navijáků. Tyto navijáky slouží k přenosu signálu do šermířského signalizačního přístroje, který pomáhá určovat zásahy (světelná signalizace). Tyto navijáky a světla jsme instalovali před 13 lety a už jim dochází životnost a bohužel jsou nezbytné pro kvalitní trénink. Čím více navijáků a světel, tím může šermovat najednou více závodníků a tím je trénink kvalitnější a účinnější.

Dále bychom chtěli finančně pomoci mladým talentům při pořízení výzbroje a výstroje. Šermířské vybavení je velmi drahé, protože musí splňovat vysoké nároky na ochranu zdraví šermířů. Mnohdy rodiče nejsou schopni ze svých zdrojů požadovanou výši uhradit.
V neposlední řadě bychom chtěli zabezpečit běžný chod klubu jako je např. nájem, materiál, opravy.

„Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy“

Reprezentanti a talentovaná mládež v SCM při Šermu Ostrava

Cíl projektu:

V současné době má ostravský šerm dominantní postavení v kategorii juniorů v České republice. V následném kalendářním roce se chceme kromě obhajoby domácích titulů samozřejmě zaměřit i na vyšší cíle, a to konkrétně na dosažení úspěchů na mistrovství Evropy, mistrovství světa a ve světovém poháru juniorů. V nově nastupující kategorii
kadetů bychom chtěli dosáhnout umístění v evropském poháru v první stovce. U juniorů bychom chtěli dosáhnout bodovaných umístění v SPJ taktéž do stého místa a u juniorek do místa padesátého. K dosažení těchto cílů potřebujeme zajistit kvalitní přípravu. Začíná to trenéry a jejich hodinami strávenými se závodníky. Okolní vyspělé státy mají v klubech profesionální trenéry. V Čechách jsou naši trenéři sice výborní, ale jsou to stále amatéři. Chtěli bychom vytvořit poloprofesionální podmínky a trenérům, kteří trénují reprezentanty, bychom poskytli odměnu na základě DPP.

Popis projektu
Závodníci se musí zúčastnit co největšího počtu světových a evropských pohárů, aby poznali svoji konkurenci. V letošní sezóně se jedná o 8-10 turnajů. Naše SCM, které má 13 závodníků, dostává sice finanční podporu od Českého šermířského svazu, ale tyto náklady hradí jen zčásti.

Chtěli bychom se zúčastnit v březnu 2018 Mistrovství Evropy v Soči, kde máme větší šanci se prosadit, ale paradoxně zde Český šermířský svaz nehradí vůbec žádné náklady. Z našeho klubu se může přitom nominovat až pět závodníků!!! V roce 2018 nás čeká také mistrovství světa ve Veroně  a zde Český šermířský svaz hradí náklady pouze prvním dvěma závodníkům v žebříčku ČP v dané kategorii, alereprezentaci tvoří závodníci čtyři.

Dalším záměrem je finančně pomoci mladým talentům při dovybavení výzbroje a výstroje.
Šermířské vybavení je velmi drahé, protože musí splňovat vysoké nároky na ochranu zdraví šermířů, a při častém používání má i krátkou životnost. Certifikované čepele, elektrické vesty, rukavice mění reprezentant minimálně jednou za půl roku.

V neposlední řadě je dalším cílem tohoto projektu zajistit úhradu nákladů na rozhodčího, a to doma i v zahraničí. Máme v klubu hodně dobrých závodníků, a to přináší i velké problémy. Podle pravidel na každých 5 závodníků musí do turnaje klub postavit na vlastní náklady 1 rozhodčího.

Nedílnou součástí kvalitní přípravy jsou soustředění a tréninkové kempy. Chtěli bychom
v rámci tohoto projektu podpořit naše závodníky na zahraničních soustředěních, které mají velmi vysokou kvalitu. Tato soustředění jsou důležitá jak před vrcholovými soutěžemi, tak na začátku každé nové sezóny.

„Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy“

Šermířské turnaje na území města Ostravy

Cíl projektu:

Záměrem projektu je zvýšení kvality a společenské popularity soutěží organizovaných oddílem Šerm Ostrava. V průběhu minulé sezóny pořádal náš klub 4 celorepublikové soutěže (Čermákův memoriál, organizovaný od r. 1946 na počest rovera Vladimíra Čermáka zabitého nacisty 2 týdny před koncem války, Tuláčkův memoriál a také mistrovství republiky juniorů a minižáků). Tyto turnaje obsáhly 4 mládežnické kategorie. Čermákův memoriál se konal v říjnu 2017 a byl vypsán pro juniory a seniory a také pro nejmenší ( do 11 let) a celková účast byla přes 80 šermířů. V červnu 2017 jsme uspořádali Mistrovství ČR juniorů, na kterém jsme získali 3 mistrovské tituly. Mistrovství se zúčastnilo asi 50 juniorů. Na druhý den jsme uspořádali mistrovství ČR minižáků pro nejmenší do 11 let. Bylo radost koukat na 40 začínajících šermířů, na jejich zápal a bojovnost. Vyvrcholením byl zisk mistrovského titulu v jednotlivcích a bronzové medaile
v družstvech!!! Pro seniory a juniory se uskutečnil v březnu 2017 Tuláčkův memoriál.

Popis projektu:

V roce 2018 chceme opět organizovat čtyři turnaje, a to dva turnaje zařazené do systému
Českého poháru, a to v 6 kategoriích a mistrovství ČR juniorů a minižáků.

Soutěže organizujeme na více kol, aby šermíři v rámci jedné soutěže absolvovali co největší počet utkání. Tato skutečnost ale znamená výrazné zvýšení nákladů na soutěž. Je zapotřebí delších pronájmů a především je nutno uhradit rozhodčí, což je nejvyšší položka soutěže. S narůstajícím počtem závodníků v jednotlivých kategoriích jsme nuceni naše vybavení rozšířit. Český šermířský svaz nám přislíbil, že ke 5 stávajícím planším dodá do konce roku 2017 planš šestou. K této 6 planši bychom chtěli zakoupit šermířský registrační přístroj s dvěma navijáky a přívodními kabely.

Pro naše závodníky mají tyto domácí turnaje nízké náklady, proto jsou vždy z naší strany
obsazeny v plné síle. Navíc pro nás plní tyto turnaje i roli společensko-propagační, kdy rodiče a přátelé šermu vidí své děti či známé soutěžit.

Chceme také dosáhnout, aby se soutěží (kromě mistrovství republiky) zúčastnili zahraniční
sportovci. Protože v sousedních státech je členská základna na vyšší kvalitativní úrovni, měla by taková zahraniční účast zásadní vliv na úroveň soutěže.

O podporu ze strany města Ostravy žádáme se záměrem částečného pokrytí nákladů na organizaci soutěží. Finanční zdroje ze startovného postačí jen na pokrytí části nákladů. Zbytek je hrazen z běžného klubového rozpočtu. Jsou to peníze, které by mohly být lépe použity v jiné části fungování klubu. Organizačně jsou akce zajišťovány z velké části rodiči závodníků, bez jejichž pomoci by se závody nedaly uskutečnit.

„Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy“

Kvalitní příprava mladých šermířů v Ostravě

Cíl projektu:

Cílem projektu je zajistit pro skupinu nadějných šermířů kvalitní přípravu na sezónu, umožnit účast na větším počtu turnajů evropského a světového poháru. Dílčím cílem je obnovit tréninkové vybavení (navijáky) nezbytné pro kvalitní trénink.

Popis projektu:

V poslední době má ostravský šerm výrazné postavení v kategorii  juniorů a kadetů  v České republice. V následném kalendářním roce se chceme kromě domácích titulů samozřejmě zaměřit i na vyšší cíle, a to konkrétně  výrazně zabodovat  ve světovém poháru juniorů a evropském poháru kadetů. K dosažení těchto cílů potřebujeme zajistit kvalitní přípravu. Začíná to trenéry a jejich hodinami strávenými se závodníky.  Okolní vyspělé státy mají v klubech profesionální trenéry. V Čechách jsou naši trenéři sice výborní, ale jsou to stále amatéři. Chtěli bychom vytvořit poloprofesionální podmínky a trenérům, kteří trénují reprezentanty, bychom poskytli odměnu na základě DPP.

Závodníci se musí zúčastnit co největšího počtu evropských a světových pohárů, aby poznali svoji konkurenci. V příští sezóně se bude jednat o 5-10 turnajů.

Dalším nezbytným, ne-li nejdůležitějším cílem tohoto projektu je obnova 20 navijáků a světelné signalizace v tělocvičně na ZŠ Ukrajinská 1533. Jsou to speciální bezpečné navijáky, které nenarušují prostor a ničím neohrožují děti v tělocvičně. Tyto navijáky slouží k přenosu signálu do šermířského signalizačního přístroje, který pomáhá určovat zásahy (světelná signalizace).  Tyto navijáky a světla jsme instalovali před 13 lety a už jim dochází životnost a bohužel jsou nezbytné pro kvalitní trénink. Čím více navijáků a světel, tím může šermovat najednou více závodníků a tím je trénink účinnější a kvalitnější.

Dalším záměrem je finančně pomoci mladým talentům při dovybavení výzbroje a výstroje. Šermířské vybavení je velmi drahé, protože musí splňovat vysoké nároky na ochranu zdraví šermířů, a při častém používání má i krátkou životnost. Certifikované čepele, elektrické vesty, rukavice mění závodník minimálně jednou za půl roku.