Členské příspěvky

Aktuální výše členských příspěvků je 1200,- Kč za pololetí.

Platba za druhé pololetí daného roku musí být uhrazena do konce září daného roku.

Platba za první pololetí daného roku musí být uhrazena do konce února daného roku.

Bankovní spojení viz č.ú. 255522118/ 0300, banka : ČSOB. Do poznámky uveďte jméno dítěte.